piątek, 21 grudnia 2012

INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r.

 Są już konkretne informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia...

"Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Projekt VII obwieszczenia refundacyjnego w porównaniu do VI obwieszczenia obowiązującego od 1 listopada 2012 r., zawiera następujące zmiany": (więcej informacji...)

"II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII Nowe jednostki chorobowe, których leczenie włączone zostało do wykazu programów lekowych:
1) refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający ustekinumab (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego "Leczenie ciężkich postaci łuszczycy plackowatej”. Program skierowany jest do dorosłych pacjentów z ciężką postacią łuszczycy plackowatej. Kryteria włączenia do terapii, opisane w projekcie programu obejmują także: stopień nasilenia objawów procesu łuszczycowego (PASI>18, BSA>10 i DLQI>10), brak uzyskania poprawy po leczeniu z zastosowaniem przynajmniej dwóch różnych metod klasycznej terapii ogólnej lub przeciwwskazania do stosowania metod terapii ogólnej lub powikłania po zastosowaniu klasycznych metod terapii ogólnej uniemożliwiające ich kontynuowanie. Zgodnie z projektem programu do leczenia kwalifikowani będą również pacjenci uprzednio leczeni terapią biologiczną w ramach świadczenia za zgodą płatnika lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) lub w ramach farmakoterapii niestandardowej lub w ramach innego sposobu finansowania leczenia biologicznego w celu zapewnienia kontynuacji terapii."                                                                                                                                             Cyt.: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms&ml=pl&mi&mx=0&mt&my=0&ma=031300

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz