poniedziałek, 15 czerwca 2015

Szanowni Państwo,
Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę PSORIASIS, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 16.00. Walne Zebranie odbędzie się w Szczecinie w siedzibie SCWOP Sektor3 al. Wojska Polskiego 63 (wejście od ul. Piłsudskiego).